Quo vadis, Aida?

Bosna, juli 1995. Aida je prevoditeljica za Ujedinjene nacije u malom gradu Srebrenici. Kada srpska vojska zauzme grad, njena porodica ...