Pravila i aktivnosti ♥FILM KLUB-a

VOLIM FILM

INTRO

VOLIM FILM je filmski klub u kinu Meeting Point. Klub je započeo 2014. godine zajedničkom inicijativom Obala Art Centra i grupe mladih ljubitelja filma sa ciljem da promoviše filmsku umjetnost. VOLIM FILM  kroz edukativni rad iz oblasti filma upoznaje članove kluba sa istorijom i osnovama filmske teorije, savremenom filmskom produkcijom, daje im mogućnost da učestvuju u organizaciji kina Meeting Point te svojim djelovanjem kreiraju novu filmsku publiku. Članovi kluba su i aktivni učesnici Sarajevo Film Festivala, tokom kojeg je za njih osmišljen poseban program, a omogućen im je i pristup festivalskim lokacijama i odabranim projekcijama. Zainteresovani članovi kluba i mladi širom BiH imaju priliku prikazati svoja filmska ostvarenja na Sarajevo Film Festivalu u okviru porgrama Volim film: AKCIJA. Klub VOLIM FILM okuplja ljubitelje filma svih generacija: tinejdžere, studente, penzionere.

Koordinator VOLIM FILM kluba organizirat će sastanke sa članovima kluba na sedmičnom nivou, pratiti prisustvo, angažovanost, razgovarati o idejama sa članovima kluba i dati im podršku pri realizaciji zadataka. 

AKTIVNOSTI KLUBA

Aktivnosti kluba su podijeljene u dvije osnovne kategorije: zajedničke i grupne aktivnosti. 

ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI

VOLIM FILM: REDOVNI REPERTOAR
Pristup redovnim projekcijama u okviru programa kina Meeting Point je obezbijeđen svim članovima kluba besplatno, sa prethodnom najavom.

VOLIM FILM: LEKTIRA
Projekcija samo za članove kluba, jednom mjesečno nakon koje slijedi razgovor sa gostom, filmskim profesionalcem – glumcem, rediteljem, producentom, snimateljem, koji ne mora biti vezan direktno uz film koji je prikazan. 

VOLIM FILM: DRUŽENJE
Nakon projekcije iz programa Lektira, jednom mjesečno u kinu Meeting point organizira se i druženje za sve članove i simpatizere kluba. 

VOLIM FILM: KVIZ
Na kviz se mogu prijaviti svi zainteresovani, ali i članovo kluba. Kviz se odvija 6 do 8 puta godišnje u caffeu Meeting Point. Prijavljeni timovi odgovaraju na unaprijed pripremljena pitanja, pobjednik je tim sa najviše ispravnih odgovora. 

AKTIVNOSTI PO GRUPAMA

VOLIM FILM: STUDENTI

VOLIM FILM: KVIZ
Organizacija filmskog kviza koji se održava 6 – 8 puta godišnje podrazumijeva kreiranje i evidenciju pitanja, izradu powerpoint “prezentacije”  - grafike kviza, te organizaciju samog eventa. Novac koji se skupi od kotizacija na kvizu dalje se troši na troškove redovnih sastanaka kluba.

VOLIM FILM: LEKTIRA
Organizacija posebnih projekcija za članove kluba koja podrazumijeva realizaciju same projekcije, pribavljanje željenog filma, odobrenje producenta/autora da se film prikaže članovima kluba i organizacija gostovanja izabranog filmskog autora uključujući i moderaciju razgovora.

VOLIM FILM: RADIONICA
Organizacija radionice “Kako gledati film” podrazumijeva saradnju sa vođom radionice i pomoć pri planiranju i realizaciji programa. Pored savladavanja osnovnih pojmova, i pripremu radionice Volim film za srednjoškolce, članovi kluba će raditi i na pripremi kampanje i materijala za program Volim film: Akcija.

VOLIM FILM: SREDNJOŠKOLCI

VOLIM FILM: RADIONICA
Posebam program namijenjen srednoškolcima je radionica “Kako gledati film”, koja bi mladim kino gledaocima na savremen način objasnila osnovne pojmove filmske umjetnosti. Interaktivnost sadržaja i izbor materijala poznati mladoj populaciji su ključni za uspjeh radionice. Kako u samoj izradi programa učestvuju i članovi kluba, sadržaj radionice će biti prilagođen ciljnoj skupini. 

VOLIM FILM: INSTAGRAM
Srednjoškolci uglavnom komuniciraju putem socijalnih mreža, a Instagram je jedan od najčešće korištenih kanala za filmsku promociju. Ove godine eksperimentišemo sa Instagram profilom koji bi u cijelosti uređivala srednjoškolska grupa, a koji bi promovirao programe kina Meeting Point i aktivnosti kluba Volim film.

VOLIM FILM: AKTIVNA TREĆA DOB
Penzionerskoj populaciji bi omogućili pristup projekcijama u kinu Meeting point te eventualno prilagodili program i termine njihovim željama. Pored zajedničkih aktivnosti, ova klubska grupa imaće i poseban termin za druženje u Caffeu Meetig Point, Matineje uz filmske muzičke klasike.

VOLIM FILM: AKCIJA!
VOLIM FILM: AKCIJA! pruža priliku maštovitim i originalnim mladim autorima koji djeluju izvan institucija i koji nemaju formalno filmsko obrazovanje da svoj film prikažu u pravom kinu pred hiljadama vršnjaka u okviru programa TeenArena Sarajevo Film Festivala. Po završetku festivala ovi filmovi će biti prikazani u okviru projekta Operacija kino širom Bosne i Hercegovine. Najbolji filmovi će dobiti specijalno priznanje, te nagradno putovanje - učešće u žiriju omladinskog festivala Ajyal u Dohi. Učesnici programa moraju imati više od 19 godina i biti građani BiH. Prijavljeni radovi ne smiju biti duži od 7 min, slobodnog žanra, bez tematskih ograničenja. Kako je program do sada privukao veliki broj mladih iz manjih sredina, ove godine u kampanju za prijavu bit će uključena brendirana on line radionica koja se bavi osnovnim elementima filma, na mlađoj publici prilagođen način i tako pomaže zainteresovanim da svoje filmove snime, smontiraju i prijave na konkurs.

Video materijal koji predstavlja abecedu filmskih elemenata i pravila filmske produkcije produciraćemo uz pomoć stručnjaka za filmsko obrazovanje i uz pomoć članova kluba Volim film. Materijal će u vidu kampanje za program biti promoviran putem on line medija kojima se koriste naše ciljne grupe. 

Tokom festivala autori izabranih filmova imaće priliku proći kroz radionicu Kako gledati film i gledajući filmove svojih kolega kao i filmove u programu Sarajevo Film Festivala steći naprednija znanja o filmu. Pored toga, kroz neformalne razgovore sa domaćim filmskim autorima demistificirat će se i osnovni produkcijski i kreativni procesi u profesionalnoj filmskoj produkciji.

PRAVILA KLUBA

  • Članovi kluba VOLE FILMSKU UMJETNOST.
  • VOLIM FILM klub svoje aktivnosti sprovodi u okviru kina Meeting Point i caffea Meeting Point. Obala Art Centar je obezbijedila potrebne resurse za djelovanje kluba.
  • Za članove kluba sve projekcije filmova u kinu Meeting Point će biti besplatne. Za svaku kupljenu kartu članovi imaju 20% popusta (maximalni broj karata kupljenih po projekciji je dvije).
  • Aktivnosti kluba se planiraju održavati tokom čitave godine.
  • Obavezan dolazak na sastanke.
  • Članovi kluba mogu predlagati i organizovati posebne kulturne događaja (edukacija, projekcija, radionica i sl.) u saradnji sa menadžmentom kina Meeting Point.
  • Cilj kluba je da svake godine proširi svoje članstvo I da pomogne stvaranju nove kino publike.
  • Članovi kluba učestvuju u realizaciji projekta VOLIM FILM: AKCIJA
  • Članovi kluba imaju mogućnost učestvovanja u realizaciji Sarajevo Film Festivala.

 

Copyright © 2020 Obala Art Centar Sarajevo. Sva prava zadržana
Designed by Boom produkcija d.o.o. Sarajevo