Synopsis

Jedan sasvim bezazlen, prijateljski gest, izaziva potpuni raspad komšijskog, poslovnog i privatnog života, ne samo Enesovog i Izinog već i cijelog grada. Gdje se jedu najbolji ćevapi u Sarajevu?

A totally harmless, friendly gesture causes the complete disintegration of the neighbors’ business and private life, engulfing not only Izo and Enis but the whole city. Where can one eat the best kebabs in Sarajevo

Video & Photo

1 videos

Showtime

Buy Ticket
  • 20.30
Buy Ticket
  • 17.30
Buy Ticket
  • 20.30
Buy Ticket
  • 17.30
Buy Ticket
  • 17.30
Buy Ticket
  • 20.30
Buy Ticket
  • 17.30
Buy Ticket
  • 20.30
Buy Ticket
  • 17.30
Buy Ticket
  • 17.30