Synopsis

Ulaz besplatan

Film “The City and the City” je neispričana priča u šest poglavlja o životu mahom sefardske jevrejske zajednice u Solunu. Prošlost i sadašnjost grada se susreću i isprepliću u svojim pukotinama.
“’The City and the City’ vizuelno i narativno suprotstavljaju užase kroz koje je jevrejska zajednica u Solunu prošla tokom 20. stoljeća, o savremenom iskustvu grada koji je gotovo preko noći nasilno i neopozivo izgubio svoj multikulturalni karakter i kvalitet. Grad koji je mnogo propatio i počinio mnoge grijehe, naš rodni grad. Kroz film se provlače dvije linije. Prva je solunski svakodnevni život kakav je danas – kršćanski, grčki, urbani, donekle provincijalan. Druga, historijski tačna i gorko činjenična, pokreće fragmente 20. stoljeća koji su na gradskom tijelu ostavili tragove njegove najveće traume zajedno sa tragovima izgubljenog raja. Dvije struje, dvije linije, savremena i sanjiva, linija duhova, linija brutalno nestale jevrejske zajednice, koegzistiraju unutar okvira tokom cijelog filma, stvarajući dijalog koji je nekontroliran, intenzivan i zagonetan”, zapisali su o filmu autori Christos Passalis i Syllas Tzoumerkas.

 

International Holocaust Remembrance Day: The City and the City

Free entrance

The untold story of the life and perils of the Jewish community of Thessaloniki, in six chapters. The past and the present of a city, meet and converge at its cracks.
Directors’ note: The City and the City juxtaposes visually and narratively the horrors that the Jewish community of Thessaloniki went through during the 20th century, to the contemporary experience of a town that violently and irrevocably lost its multicultural character and quality, almost overnight. A city that has suffered a lot and committed many sins; our birthtown. Two currents run through the film. Τhe first is Thessaloniki’s everyday life as it is today — Christian, Greek-speaking, urban, a bit provincial. The other, historically accurate and bitterly factual, puts in motion the fragments of the 20th century that left on the city’s body the marks of its biggest trauma together with the traces of a lost Eden. The two currents, the two lines, the contemporary one and the dreamy one, the line of the ghosts, the line of the brutally perished Jewish community, co-exist in the frame throughout the film, creating a dialogue that is unseizing, intense and enigmatic. —Christos Passalis, Syllas Tzoumerkas

Showtime

  • 19.00
  • Free entrance